.
.
pàgina al COAC     Àlbum de la primera casa      - 1995 - 1997 Habitatge unifamiliar a Rubí -   Maurici Carbó Jordi - arquitecte  -  Nummòlt
Plànol de planta vivenda (1996) Parcel·la abans de fer-hi la casa (des de l'Est) (Oct 96) Parcel·la abans de fer-hi la casa (des del Sud) (Oct 96) Construcció - Fonaments 1 (Des del Sud-Oest) (Oct 96) Construcció - Fonaments 2 (Des del Sud) (Oct 96) Construcció - Murs nivell cambra sanitaria (Oct 96) Construcció - Excavació semi soterrani - 1 (Oct 96) Construcció - Excavació semi soterrani - 2 (Oct 96) Construcció - Murs nivell cambra sanitària (Oct 96)
Construcció - Recalçat puntual de fonaments (Oct 96) Construcció - Forjat sanitari - 1 (Nov 96) Construcció - Forjat sanitari - 2 (Nov 96) Construcció - Detall forat escala (I balcó) (Nov 96) Construcció - Primeres parets de la casa. (Nov 96) Construcció - Primer forjat sobre semi-soterrani  (Des 96) Construcció - Cèrcol nivell claraboia. (Des 96) Construcció - Jàssera sobre porxo. (Des 96) Construcció - La casa acabada sense revestiment (Des de l'Est) (Feb 97)
Construcció - La casa acabada sense revestiment (Des del Nord) (Feb 97) Vista des de l'Est (Març 97) Instal·lacions soterrades (Maig 97) Vista des del Sud (Maig 97)
Per canviar aquesta imatge, trieu-ne una altra
Vista des del Nord (Maig 97) Porxo d'entrada (Juny 97) Porxo de la cuina (Juny 97) Detall del balcó i escala d'accés a la coberta plana (Juny 97)
Detall del porxo des de la finestra del despatx (Juny 97) Il·luminació de l'escala amb una claraboia (Juny 97) Detall balcó del safareig des de la sala (Juny 97) Vista de la casa des de l'armari fins a la cuina (Juny 97)
Vista de la claraboia de l'escala des de baix (Juny 97) Vista de l'escala des de l'entrada (Juny 97) La cuina (Juny 97) Plànol de Planta vivenda (1996)