Llesca D=3. Calcul de secció de biga rectangular amb diagrama de paràbola-rectangle
Dins del domini 3
h en mm.
b en mm.
d' en mm.
Mden mkN
Nden kN
fcken N/mm2
fyken N/mm2
20 25 30
400 500
As1 mínim
As2mínim
As1en mm2
As2en mm2
X
   
   
Descripció del procés de càlcul: