/*Apreneu a programar en C++ El que esteu veient és un escrit, i un cop compilat, és també un programa.*/
// Els animals de casa.
// Un animal pertany a una espècie.
#include "iostream.h"
typedef char* Nom; 
class Animals_de_casa 
{
public:
Animals_de_casa (Nom Especie) {m_Especie=Especie;};
void Digues_Especie(){cout<<m_Especie<<"\n";};
private:
Nom m_Especie;
};
// Tenim un gos, un canari, una tortuga, i una formiga.
// La formiga no té nom.
// El gos, el canari i la tortuga tenen nom.
// Els animals amb nom són animals domèstics;
class Domestic : public Animals_de_casa
{
public:
Domestic (Nom Especie, Nom Propi):Animals_de_casa(Especie){m_Propi=Propi;} ;
private:
Nom m_Propi;
};
// Un gos és un animal domèstic de l'espècie "Ca"
class Gos : public Domestic
{
public:
Gos (Nom Propi):Domestic("Ca",Propi){};
};
 

void main()

{
// El meu gos es diu "Buc"
Gos El_gos ("Buc");
// El meu canari es diu "Groc"
Domestic Ocell ("Canari", "Groc");
// La meva tortuga es diu "Tula".
Domestic Tortuga ("Tortuga", "Tula");
// La formiga.
Animals_de_casa Formiga ("Formiga");

// Dir les espècies.

El_gos.Digues_Especie();
Ocell.Digues_Especie();
Tortuga.Digues_Especie();
Formiga.Digues_Especie();
}

 
 

/*

Ca
Canari
Tortuga
Formiga
*/