www.nummolt.com


OBBL -  PRE-ALGEBRA
(Activitat proposada amb l'obbl - obbl activity - Actividad propuesta con obbl)
Resolt per Carl F. Gauss (1777 - 1855) quan era un nen.

= 1
= 1/2 = 0.51+2+3+4


SUMANT ENTERS: 
Sumant  1+2+3+4
ADDING WHOLE NUMBERS:
Adding 1+2+3+4
SUMANDO ENTEROS:
Sumando 1+2+3+4


Resultat: 10
Result: 10
Resultado: 10

10

Descomposant aquesta figura:
Decomposing this figure:
Descomponiendo ésta figura:


10 = ( 4 * 4 ) / 2 + 4 * ( 1 / 2 )
10 = ( 4 * 4 ) / 2 + 4 * ( 1 / 2 )
10 = ( 4 * 4 ) / 2 + 4 * ( 1 / 2 )


1+2+3+4+5+6+7+8+9+10


SUMANT ENTERS: 
Sumant  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
ADDING WHOLE NUMBERS:
Adding 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
SUMANDO ENTEROS:
Sumando 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10


Resultat: 55
Result: 55
Resultado: 55

55

Descomposant aquesta figura:
Decomposing this figure:
Descomponiendo ésta figura:

55 = ( 10 * 10 ) / 2 + 10 * ( 1 / 2 )
55 = ( 10 * 10 ) / 2 + 10 * ( 1 / 2 )
55 = ( 10 * 10 ) / 2 + 10 * ( 1 / 2 )


1+2+3+ ...............+98+99+100


5050 = ( 100 * 100 ) / 2 + 100 * ( 1 / 2 )
5050 = ( 100 * 100 ) / 2 + 100 * ( 1 / 2 )
5050 = ( 100 * 100 ) / 2 + 100 * ( 1 / 2 ) 

1+2+3+ ...............+998+999+1000


500500 = ( 1000 * 1000 ) / 2 + 1000 * ( 1 / 2 )
500500 = ( 1000 * 1000 ) / 2 + 1000 * ( 1 / 2 )
500500 = ( 1000 * 1000 ) / 2 + 1000 * ( 1 / 2 )


1+2+3.............(n-2)+(n-1)+n


SUMANT ENTERS: 
En general:
Sumant  1+2+3.............(n-2)+(n-1)+n
ADDING WHOLE NUMBERS:
In general:
Adding 1+2+3.............(n-2)+(n-1)+n
SUMANDO ENTEROS:
En general:
Sumando 1+2+3.............(n-2)+(n-1)+n

= (n*n)/2 + n*(1/2)
=(n²+n)/2


Canvieu el numero n i feu clic a qualsevol lloc - Change the n number and click anywhere - Cambien el numero n y hagan clic en cualquier sitio.
n= ====> (n²+n)/2=

© Maurici Carbó 2002