Go to the new version: OBBLOG 2

www.nummolt.com

OBBLOG (Help File) - TRUTH TABLES - TAULES DE VERITAT - TABLAS DE VERDAD

A AND B
Conjunción.
A = 0 A = 0 A = 1 A = 1
B B = 0 B = 1 B = 0 B = 1
C C = 0 C = 0 C = 0 C = 1


A AND (NOT B)
Inversa Condicional A -> B
A = 0 A = 0 A = 1 A = 1
B B = 0 B = 1 B = 0 B = 1
C C = 0 C = 0 C = 1 C = 0


A = 0 A = 1
B
C C = 0 C = 1


A xOR B
Disyunción exclusiva.
A = 0 A = 0 A = 1 A = 1
B B = 0 B = 1 B = 0 B = 1
C C = 0 C = 1 C = 1 C = 0


A OR B = OR
Disyunción.
A = 0 A = 0 A = 1 A = 1
B B = 0 B = 1 B = 0 B = 1
C C = 0 C = 1 C = 1 C = 1


NOT(A OR B) = NOR
Inversa de Disyunción.
A = 0 A = 0 A = 1 A = 1
B B = 0 B = 1 B = 0 B = 1
C C = 1 C = 0 C = 0 C = 0


NOT(A xOR B) = XNOR
Bicondicional
A = 0 A = 0 A = 1 A = 1
B B = 0 B = 1 B = 0 B = 1
C C = 1 C = 0 C = 0 C = 1


NOT B
B B = 0 B = 1
C C = 1 C = 0


A OR (NOT B)
Condicional. B -> A
A = 0 A = 0 A = 1 A = 1
B B = 0 B = 1 B = 0 B = 1
C C = 1 C = 0 C = 1 C = 1


NOT(A AND B) = NAND
Inversa de conjunción.
A = 0 A = 0 A = 1 A = 1
B B = 0 B = 1 B = 0 B = 1
C C = 1 C = 1 C = 1 C = 0


1
B
C C = 1


X
A = 0 A = 0 A = 1 A = 1
B B = 0 B = 1 B = 0 B = 1
C C = 0 C = 0 C = 1 C = 1
D D = 0 D = 1 D = 0 D = 1


Y
A = 0 A = 1
B
C C = 0 C = 1
D D = 0 D = 1


LLUM
A = 0 A = 1
B
C

Upload: 26-12-01; Suggerències a: nummolt@gmail.com