Calcular el valor de cada pera y de cada poma a partir del preu dels 2 cistells de compra:

peragatral pomagatral

Vols desar i poder llegir els resultats obtinguts en aquest ordinador?

Sobre aritmètica mental, amb una eina de pre-àlgebra (suma de polinomis), introduint a la eliminació de Gauss-Jordan

Adding apples and oranges (english) - Sumando peras y manzanas (castellano)

Adding apples oranges and pears (3*3) - Adding apples oranges pears and lemons (4*4)

Apples and oranges First decimal (per Android). Gauss Jordan, solució gràfica, Regla de Cramer, matriu inversa.... (aplicació de pagament a Google Play: 1€):

Apples and oranges first decimal per Android

Adding apples and oranges on Google PlayQR code to Adding Apples and Oranges