Convertidor de Temperatures de Math Cats
Termòmetre inclinat
ºF ºC ºK
Podeu fer Clic en un quadre d'edició. Els nombres desapareixen!. Escriviu una temperatura, i feu clic a qualsevol lloc.
Podeu fer Clic a la pota de gat, i podreu augmentar o reduir la imatge:
Arrossegant cap amunt per a augmentar, o Arrossegant cap avall per a reduir.
La pota de gat es útil per a arrossegar el gràfic.
(Si voleu afegir més temperatures, envieu-nos un correu amb suggerències).
Convertidor de temperatures de Mathcats © 2006 Wendy Petti & Maurici Carbó