Eina per a fraccions de pastís
Per a ajudar a sumar fraccions a Antigues Fraccions Egípcies
Escull una fracció. Omple-la amb 2 or 3 porcions de pastís.
+ +
(•) Problemes que no estàn a les Antigues fraccions egípcies de Math Cats
© copyright 2003 - 2006 Wendy Petti & Maurici Carbó Jordi. Tots els drets reservats.