Contents
Gat lent / Gat ràpid.
Pre-Àlgebra Interactiva
Explore
* Era una vegada al país dels gats matemàtics:
* El Gat Lent i el Gat Ràpid, estaven dormint.
* Els ratolins van sortir del seu cau. El Gat Lent es va despertar, i va començar a posar ratolins al seu cistell de color blau. El gat rapid encara dormia.
* Un temps després, El gat ràpid es va despertar!. I va començar a posar ratolins al seu cistell rosa. Però el gat ràpid ho feia més de pressa que el gat lent!.
* Quan van tenir el mateix nombre de ratolins als seus cistells???
* Quants ratolins hi tenien en aquest moment???
(1)Escollir: (2)Escollir: (3)Escollir:
Velocitat Gat Lent: Temps després: Velocitat Gat Ràpid:
(4) Endevinar el moment en el que hi ha el mateix nombre de ratolins als cistells:
(5) El teu resultat: (6) Engegar el programa i comprovar:
(7) Mira els resultats: Càlculs, i simulacions amb paraules i nombres:
(Si proveu d'endevinar-ho, els resultats son mes complets)
Resultats: Resultats simulacio:
Intents: Temps: Ratolins:  
Perquè:   Gat lent Gat rapid
 Time rate: 1 second simulation : x seconds problem: (Optional: only for more precise results)
 By default: 1 second simulation = 10 seconds in the problem
 Speed of the simulation:    slower<<<<    >>>>faster
1:1 sec 1:2 sec 1:5 sec 1:10 sec 1:20 sec 1:30 sec 1:60 sec
(8) Help:
Slow & Fast Math Cats - HELP:
This is an easy example:
The slow cat put 10 mice per minute in his basket.
......4 minutes later......
The fast cat put 20 mice per minute in his basket.
(The slow cat: cyan line) (The fast cat: magenta line)
y=10*x in minutes y=20*(x-4) in minutes
The 10*x or the 20*x are also named: "the slope of the line".
example Slow cat: 10 mice/minute, 4 minutes later.... Fast cat: 20 mice/minute
In this grid, each vertical space means 10 mice; and each horizontal space, means 1 minute (60 seconds)
SOLUTIONS:
In the minute 8, (Minute 4 for the fast cat [he awake at minute 4]):
The slow cat has 80 mice in his basket (8 min*10 mice/minute)
The fast cat has 80 mice in his basket (4 min*20 mice/minute)

If you wish to solve this problem without graphics, this can be the way:
Slow cat: 10 mice/minute; Fast cat: 20 mice/minute.
They will have the same number of mice in the 2 baskets.
We must equal the number of mice in both baskets:
10*x=20*(x-4)
10*x=20*x-80
10*x+80=20*x-80+80
10*x+80=20*x
10*x-10*x+80=20*x-10*x
80=10*x
x=80/10
x=8 minutes

The same in seconds:
10 mice/minute = 10/60 = 0.1666666 mice/second
20 mice/minute = 20/60 = 0.3333333 mice/second
4 minutes=240 seconds
0.1666666*x=0.3333333*(x-240)
0.1666666*x=0.3333333*x-80
80=0.1666666*x
x=80/0.1666666
x=480 seconds = 8 minutes

Slow & Fast Math Cats - Interactive algebra:
Slow & Gato Lento - Gato Rapido - Algebra interactiva:
© 2004 - 2007 Wendy Petti of MathCats + Boni Cordoba Matos & Maurici Carbó Jordi of nummòlt.