ninedigits

El taller dels nou dígits:

El problema a resoldre consisteix en organitzar els nou dígits del 1 al 9 del quadrat de 3 per 3 de manera que la suma dels nombres de les dues primeres files sigui igual al nombre representat a la tercera fila.

Suma:

Aquest programa vol provocar alguna reflexió sobre la suma. L'objectiu és trobar resultats que compleixin la condició principal: Que la tercera fila del quadrat sigui igual a la suma de les dues primeres línies. Cal tenir en compte que després de trobar un resultat correcte, és molt més fàcil trobar-ne més, tenint en compte les propietats de la suma.

Afegit:

En problema dels Nou Dígits té 336 solucions. Si el problema fos massa fàcil per a alguns, es pot augmentar la dificultat intentant trobar les tres solucions de Reina, en les que aquesta fitxa dels escacs podria viatjar de la casella 1 fins a la 9 fent moviments correctes. I fins i tot es podria buscar la solució, recorrent les caselles de la 1 a la 9, però aquest cop amb una torre. Aquest problema només té una solució. Aquestes solucions especials, es representen clarament quan s'han trobat.

Manipulació:

Per a intercanviar els nombres entre ells, es pot fer clic a dos quadrats, i s'intercanvien entre ells. També es pot arrossegar un nombre sobre un altre: Aleshores, també s'intercanvien.

Visualització:

A la dreta del quadrat principal, es mostra la operació que representa aquest. (Que normalment és una suma incorrecta). A sobre, apareixen uns nombres 1 en gris. Són els nombres que s'arrosseguen d'una columna a l'altra. Cal tenir en compte que no hi ha solucions correctes sense haver d'arrossegar nombres (Sumes de columna majors de 9). Si deixeu el ratolí sobre la línia de suma, apareix el resultat de la suma de les dues caselles de dalt de la columna.

A cada columna, si la suma dels dos primers quadrats és igual al nombre representat a la fila de baix, els nombres de la columna apareixen amb fons de color cyan. Quan s'ha resolt el problema, totes les columnes apareixen amb fons cyan, i el quadrat principal, també.

Resultats:

A la dreta hi ha un quadre de selecció que mostra els resultats obtinguts. Fent clic sobre un d'ells el programa mostra la solució al quadrat principal.

Persistència:

El taller dels nou dígits pot desar els resultats a l'ordinador. Usa galetes informàtiques (cookies). Es poden recuperar els resultats obtinguts prèviament a la mateixa màquina.

Per a poder desar i recuperar els resultats, el programa demana un nom. Els resultats es desen al mateix ordinador, i no es podran recuperar des d'una altra màquina o amb un explorador diferent.

Els resultats es desaran durant un any a la màquina des de l'últim resultat trobat. A no ser que per raons de seguretat algú desactivi o esborri les cookies. Aleshores els resultats desapareixeran.

Orígen:

El taller dels nou dígits està basat en una idea descrita al llibre: "New Mathematical Diversions" de Martin Gardner, publicat l'any 1966.

Video:

Browsers:

El taller dels nou dígits és compatible amb tots els navegadors d'Internet. Ha estat programat i provat principalment amb el Firefox, que és probablement el millor navegador per a usar-lo.

Nou Dígits:

Versió per Android del Taller de nou dígits: ninedigits workshop

© 2012 Mathcats: Wendy Petti, Boni Córdoba i Maurici Carbó